โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายประยง สันธิ
ตำแหน่ง
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ทุกระดับชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0910198576
อีเมล
prayongsnth2@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ทุกระดับชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สอนกลุ่มสาระ
ไม่ระบุ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ทุกระดับชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
089-4267098
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/1
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
090-2798111
อีเมล
Siriluck.chouychoo@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/2
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
089-7210125
อีเมล
savigaka@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสันทวดี พางาม
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/3
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
082-8695439
อีเมล
Satawadee0722@gmail.co

ชื่อ-สกุล
นายอนุชา อรโมน
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/3
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
084-4775777
อีเมล
0844775777 Anucha4418@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางนฤมล แสงทอง
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/4
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
086-2432985
อีเมล
tuk.sang53@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/5
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
062-1986902
อีเมล
Pimwara21112511@gmaiail.com
หน้าที่ 1 2 3 4
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

กำหนดการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลประจำปี 2563
[ data_1989_SARครู-63 แบบใหม่ 3 มาตรฐาน.docx ]
แจ้งคุณครูทุกท่านดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนสำหรับติดเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2-2563 (2)
แจ้งกำหนดการตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (1)
ให้คุณครูประจำชั้นที่ประสงค์จะขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจนให้กับนักเรียน เข้าไปบันทึกข้อมูลตามลิ๊งค์เลยครับ ภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 29 ก.ค.63 (1)
แบบ นร.01 (แบบคัดกรอง)ขอรับทุนการศึกษา"ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ธรรมดา)และทุนฯยากจนพิเศษ
[ data_6560_แบบขอรับทุนนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ นร.01.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์
[ data_8515_flash_230523051713.docx ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • 044-571256
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com
  Instagram da aktif takipci nasil alinir

  instagram aktif takipci

  Merhabalar bir projeniz var ve siz instagram aktif takipci almak istiyorsunuz bir cok yer denediniz fakat memnun degilsiniz, o halde size fenomega.com sitesini oneriyor ve gonul rahatlgi ile alisveris yapabilecek oldugunuzun garantisini veriyoruz