โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเอแม็ท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69