นายสุทัศน์ อินทรนุช
นายวินัย มั่งคั่ง
 
ช่างไม้ ชั้น 4
ช่างไม้ ชั้น 4
 
     
     
     
     
 
     
นางประภัสรา อุ่นเนื้อ
นางสาวสุธิณี รัตนิล
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
     
     
 
     
     

 

   
     
นาย
   
คนสวน
   
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

   
   
แม่บ้าน
   
     
     

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560