กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2560 - 2561
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2561
       
 
   1. ภาษาไทย
   
 
   2. คณิตศาสตร์
   
 
   3. วิทยาศาสตร์
   
 
   4. ภาษาอังกฤษ
   
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
   

 

              1.
              2.
              3.
              4.
              5.         
 
 
 
 
 
 
  ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
ร้อยละ
สอบได้ลำดับที่
 
 
         
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6
         
7
         
8
         
9
         
10
         
11
         
12
         
13
         
14
         
15
 
 
 
 
 
ภาษาไทย
คะแนน
คณิตศาสตร์
คะแนน
วิทยาศาสตร์
คะแนน
ภาษาอังกฤษ
คะแนน
คนที่
                 
               
1
               
2
               
3
               
4
               
5
               
6
               
7
               
8
               
9
               
10
               
11
               
12
               
13
               
14
               
15
               
16
               
17
               
18
               
19
               
20
               
21
               
22
               
23
               
24
               
25
                 

 

 

Download คะแนนรายบุคคล

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560