----- เดือนมิถุนายน 2560
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
----- เดือนพฤษภาคม 2560
----- เดือนเมษายน 2560
----- เดือนมีนาคม 2560
----- เดือนกุมภาพันธ์ - > 2560
  งานประชาสัมพันธ์ : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สร.3    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560