----- เดือน- 2562
  งาน :  
  งาน :  
  งาน :  
----- เดือนมีนาคม- 2562
----- เดือนมกราคม- 2562
----- เดือนพฤศจิกายน 2561
----- เดือนกันยายน 2561
  งานทะเบียนวัดผล :  แจ้งตารางสอบกลางปี/ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561    update 20/09/2561
----- เดือนกรกฎาคม 2561
----- เดือนมิถุนายน 2561
  งานทะเบียนวัดผล : แจ้งรายชื่อนักเรียน เพื่อนำไปติด ปพ. -1.ภาษาไทย .คลิ๊ก Load -2.ภาษาอังกฤษ.คลิ๊ก Load update 25/06/2561
  งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน : ให้ครูประจำชั้น Download ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  update 18/06/2561
----- เดือนพฤษภาคม 2561
  งานวิชาการ :  ตารางเรียน-ตารางสอน แจ้ง 1.ตารางสอนครู และ 2.ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2561  update 07/05/2561
----- เดือนเมษายน 2561
  งานประชาสัมพันธ์ :  ผลสอบ NT แจ้งผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 update 30/04/2561
  งานประชาสัมพันธ์ :  ผลสอบ RT แจ้งผลสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2560 update 30/04/2561
----- เดือนมีนาคม 2561
  งานประชาสัมพันธ์ :  ผลสอบ ONET 1-แจ้งผลสอบ ONET ป.6 2-แจ้งผลสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2560 update 25/03/2561
----- เดือนกุมภาพันธ์ 2561
----- เดือนมกราคม 2561
 
 
----- เดือนธันวาคม 2560
----- เดือนพฤศจิกายน 2560
----- เดือนตุลาคม 2560
----- เดือนกันยายน 2560
  งานทะเบียนวัดผล :  Download ไฟล์ ทว.1 ประจำปีการศึกษา 1/2560 ส่งทาง E-mail   update 17/09/2560
----- เดือนสิงหาคม 2560
  งานดุแลช่วยเหลือนักเรียน :  แจ้งครูประจำชั้นDownload: // ScanTool3.1 //ไปติดตั้ง ส่งครูไพรัตน์ -ข้อมูล XML+ เอกสาร - 31 ส.ค.2560
                                             update 15/08/2560
  งานวิชาการ :  แจ้งครูประจำชั้น-ประเมิน 5 สมรรถนะส่งครูสุพิน / อนุมัติ 10 ต.ค.2560 (ประเมินฯ ปีละ 2 ครั้ง)   update 15/08/2560
----- เดือนกรกฎาคม 2560
----- เดือนมิถุนายน 2560
----- เดือนพฤษภาคม 2560
----- เดือนเมษายน 2560
----- เดือนมีนาคม 2560
----- เดือนกุมภาพันธ์ - > 2560
  งานประชาสัมพันธ์ : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สร.3    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560