----- เดือน- 2560
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
----- เดือนธันวาคม 2560
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
  งานประชาสัมพันธ์ :  
----- เดือนพฤศจิกายน 2560
----- เดือนตุลาคม 2560
----- เดือนกันยายน 2560
  งานทะเบียนวัดผล :  Download ไฟล์ ทว.1 ประจำปีการศึกษา 1/2560 ส่งทาง E-mail   update 17/09/2560
----- เดือนสิงหาคม 2560
  งานดุแลช่วยเหลือนักเรียน :  แจ้งครูประจำชั้นDownload: // ScanTool3.1 //ไปติดตั้ง ส่งครูไพรัตน์ -ข้อมูล XML+ เอกสาร - 31 ส.ค.2560
                                             update 15/08/2560
  งานวิชาการ :  แจ้งครูประจำชั้น-ประเมิน 5 สมรรถนะส่งครูสุพิน / อนุมัติ 10 ต.ค.2560 (ประเมินฯ ปีละ 2 ครั้ง)   update 15/08/2560
----- เดือนกรกฎาคม 2560
----- เดือนมิถุนายน 2560
----- เดือนพฤษภาคม 2560
----- เดือนเมษายน 2560
----- เดือนมีนาคม 2560
----- เดือนกุมภาพันธ์ - > 2560
  งานประชาสัมพันธ์ : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สร.3    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560