โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(1)
O5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์

O8 Q&A
O9 Social Network
การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี(4)
O11-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน(1)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(1)
05.คู่มือปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(3)
การให้บริการ

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(1)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(3)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(1)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน(1)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(2)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ(3)
O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(2)
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(11)
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(1)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(1)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(1)
O30 ช่องทางการแจ้งเรื้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(2)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(1)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(1)
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน
O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
ข่าวประกาศล่าสุด

แจ้งกำหนดการตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (1)
ให้คุณครูประจำชั้นที่ประสงค์จะขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจนให้กับนักเรียน เข้าไปบันทึกข้อมูลตามลิ๊งค์เลยครับ ภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 29 ก.ค.63 (1)
แบบ นร.01 (แบบคัดกรอง)ขอรับทุนการศึกษา"ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ธรรมดา)และทุนฯยากจนพิเศษ
[ data_6560_แบบขอรับทุนนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ นร.01.pdf ]
โปรแกรม Scan Tool 3.1 (ประกอบด้วย scan tool 3.1, SQL Server 2005, Crystal Report 10.5, Microsoft.Net 3.5) ครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดูที่เมนูดาวโหลด
ไฟล์ฐานข้อมูล XML(ข้อมูล น.ร.) ของโปรแกรมสแกนทูล ปี 62 คุณครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์ที่ เมนูดาวน์โหลด
[ 68531646_คัดกรอง สแกนทูล เยี่ยมบ้าน XML 2562.rar ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์
[ data_8515_flash_230523051713.docx ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • 044-571256
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com