โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ดาวน์โหลดเอกสาร: เอกสารงานวิชาการ

รายชื่อติดเอกสาร ปพ.5 ภาษาอังกฤษเอกสารงานวิชาการ
6599_รายชื่อนักเรียน ติดปพ.5 ภาษาอังกฤษ.xls (557.50 KB)
บัญชีรายชื่อนักเรียน DMC ภาคเรียนที่ 1/2563เอกสารงานวิชาการ
2869_23599_รายชื่อนักเรียน-2-18-07-2563.pdf (1.08 MB) 9238_23691_รายชื่อนักเรียน-2-18-07-2563.xlsx (106.12 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น อ.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
4165_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 1.docx (32.29 KB) 4819_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 2.docx (32.30 KB) 4178_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 3.docx (31.75 KB)
7647_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 4.docx (31.43 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
3678_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ห้อง 1.xls (33.50 KB) 9122_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ห้อง 2.xlsx (14.47 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
9617_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ห้อง 1.xlsx (14.52 KB) 5101_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ห้อง 2.xlsx (13.10 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
8376_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ห้อง 1.docx (17.78 KB) 2464_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ห้อง 2.docx (17.33 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
5589_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.5 ทุกห้อง.xlsx (46.99 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
9863_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.4 ทุกห้อง.xlsx (20.14 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
1260_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.3 ทุกห้อง.docx (42.97 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
4417_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 1.xlsx (12.59 KB) 7100_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 2.xlsx (11.70 KB) 5455_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 3.xlsx (14.55 KB)
140_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 5.docx (16.17 KB) 1474_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 4.docx (15.21 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
6355_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 5.docx (19.62 KB) 735_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 4.xlsx (18.38 KB) 7650_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 3.docx (16.24 KB)
49_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 2.xlsx (17.37 KB) 1865_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 1.docx (18.48 KB)
ตารางเวลาเรียนและการกำหนดกลุ่มชั้นเรียนเอกสารงานวิชาการ
ตารางกำหนดเวลาเรียนสายชั้นอนุบาล (26.86 KB) กำหนดเวลาเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคมปี 2563 (14.80 KB) ตารางเรียนสายชั้นมัธยม (125.00 KB)
ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.3 (1.01 MB) 5640_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มปีการศึกษา 2563.rar (485.06 KB)
บัญชีรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้นปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
7419_student-20-04-2563.xls (1.31 MB)
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

แจ้งกำหนดการตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (1)
ให้คุณครูประจำชั้นที่ประสงค์จะขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจนให้กับนักเรียน เข้าไปบันทึกข้อมูลตามลิ๊งค์เลยครับ ภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 29 ก.ค.63 (1)
แบบ นร.01 (แบบคัดกรอง)ขอรับทุนการศึกษา"ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ธรรมดา)และทุนฯยากจนพิเศษ
[ data_6560_แบบขอรับทุนนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ นร.01.pdf ]
โปรแกรม Scan Tool 3.1 (ประกอบด้วย scan tool 3.1, SQL Server 2005, Crystal Report 10.5, Microsoft.Net 3.5) ครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดูที่เมนูดาวโหลด
ไฟล์ฐานข้อมูล XML(ข้อมูล น.ร.) ของโปรแกรมสแกนทูล ปี 62 คุณครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์ที่ เมนูดาวน์โหลด
[ 68531646_คัดกรอง สแกนทูล เยี่ยมบ้าน XML 2562.rar ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์
[ data_8515_flash_230523051713.docx ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • 044-571256
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com