-------------- ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2563 -----------------
 
 
 
 
  ครููต่างชาติ                                       
 
 
 
  -------------- ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 -----------------
 
    นักเรียน สายชั้นอนุบาล 2,อนุบาล 3
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560