-------------- ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2561 -----------------
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การแจ้งครั้งนี้ ยังไม่กำหนดครูประจำชั้นลงในตารางสอนครู/ตารางเรียนนักเรียน
ฉะนั้น - ตารางสอนครูแยกเป็นสายชั้นนี้ อาจไม่ตรงกับข้อมูลครูประจำชั้นจริง ของปีการศึกษา 2561
..ครูพยายามค้นหาให้เจอ โดยเข้าทีละสายชั้น จนพบตารางสอนตนเอง..
** หากสงสัยหรือพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งงานวิชาการ พิจารณาแก้ไขต่อไป **    
   
 
 
  -------------- ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 -----------------
 
    นักเรียน สายชั้นอนุบาล 2,อนุบาล 3
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  -------------- ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2/2561 -----------------
 
 
 
 
  -------------- ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2561 -----------------
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560