------ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ------                   
   
       
ประกาศรายชื่อนักเรียน--------------------
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นอนุบาล 2 - (4 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นอนุบาล 3 - (4 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - (5 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - (5 ห้องเรียน)
หัวหน้าสายชั้น ยังไม่ส่ง
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - (5 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - (5 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ( 5 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - (5 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - (2 ห้องเรียน)
หัวหน้าสายชั้น ยังไม่ส่ง..สพฐ.เลื่อนการรับสมัคร
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - (2 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
  รายชื่อนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - (2 ห้องเรียน)
ส่งข้อมูลแล้ว...รอประมวลผลประกาศรายชื่อ
           
 
   
 สรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมด ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
งาน DMC
   
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
-
-
-
-
       อนุบาล 2
4
       อนุบาล 3
4
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
            รวมทั้งสิ้น
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560