ประกาศผลประกวดราคา -  
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม
 
แบบ 101 ล.27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
 
  ประกาศ วันที่ 23-02-2561
     
     
 
 
 
  ประกาศประกวดราคา -  
1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล.27 (พิเศษ)
  ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
2
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
3
แบบ ปปช. (ตารางแสดงวงเงิน)
  ประกาศ วันที่ 29-01-2561
     
     
 
 
 
    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ -  
1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล.27 (พิเศษ)
  ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
2
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
3
ร่างขอบเขตของงาน TOR
4
แบบ ปปช. (ตารางแสดงวงเงิน)
  ประกาศ วันที่ 23-01-2561
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560