รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียนสีเขียว เยาวชนสุรินทร์ เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์   ประเมิน 15-18 กันยายน 2557   ปีการศึกษา 2557
หลักฐานอ้างอิง   โล่ห์รางวัล    เกียรติบัตร
 
 
 
                          
 
รางวัลชนะเลิศ โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดใหญ่
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553  หลักฐานอ้างอิง 1. เกียรติบัตร   2. ประกาศ สพป. สร.3     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560