รางวัล เหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  
      จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
      หลักฐานอ้างอิง :  เกียรติบัตร และประกาศ ( หน้าที่ 11)       Download     :  1. ประกาศ OBEC AWARD    2. เกียรติบัตร  
 
 
 
 
                    
 
           รางวัล ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมโครงการสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหารโรงเรียน
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
           หลักฐานอ้างอิง :   โลห์รางวัล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560