เขตที่ตั้ง   -  เขตเทศบาล  139 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์     -   พื้นราบ
ที่ดิน        -   23 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (ที่ราชพัสดุ)
แหล่งน้ำ                   -   ประปาส่วนภูมิภาค  ไฟฟ้า   -   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
ที่
ประเภท
แบบ
ปีที่สร้าง
การได้มาของงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียด
             
1
อาคารเรียน
008
2514
งบประมาณต้นสังกัด
200000
ห้องเรียน 6 ห้อง
2
อาคารเรียน
ป.1ฉ
2520
งบประมาณต้นสังกัด
210000
ห้องเรียน 6 ห้อง
3
อาคารเรียน
ป.1ฉ
2521
งบประมาณต้นสังกัด
240000
ห้องเรียน 6 ห้อง
4
บ้านพักครู
องค์การฯ
2522
งบประมาณต้นสังกัด
60000
5
บ้านพักครู
องค์การฯ
2522
งบประมาณต้นสังกัด
60000
6
บ้านพักครู
องค์การฯ
2522
งบประมาณต้นสังกัด
84000
7
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
2525
งบประมาณต้นสังกัด
40000
8
อาคารอเนกประสงค์
สปช.206/26
2528
งบประมาณต้นสังกัด
1100000
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
9
ส้วม
สปช.602/26
2528
งบประมาณต้นสังกัด
99950
10
ส้วม
สปช.602/26
2528
งบประมาณต้นสังกัด
99950
11
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
2529
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
95000
ห้องเรียน 1 ห้อง
12
ส้วม
สปช.601/26
2529
งบประมาณต้นสังกัด
60000
13
อาคารเรียน
สปช.105/26
2530
งบประมาณต้นสังกัด
240000
ห้องเรียน 4 ห้อง
14
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
2530
งบประมาณต้นสังกัด
40000
15
ส้วม
สปช.601/26
2538
งบประมาณต้นสังกัด
90000
16
รั้ว
รั้วคอนกรีต
2539
งบประมาณต้นสังกัด
1000000
17
อาคารเรียน
สปช.2/28
2540
งบประมาณต้นสังกัด
4000000
ห้องเรียน 12 ห้อง
18
ส้วม
สปช.601/26
2540
งบประมาณต้นสังกัด
90000
19
ถนน
ถนนคอนกรีต
2542
งบประมาณต้นสังกัด
1800000
20
ส้วม
สปช.604/45
2545
งบประมาณต้นสังกัด
2420000
21
อาคารเรียน
ป.1ฉ
2547
งบประมาณต้นสังกัด
203000
ห้องเรียน 8 ห้อง
22
ส้วม
สปช.601/26
2547
งบประมาณต้นสังกัด
100000
23
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
2548
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
300000
ห้องเรียน 1 ห้อง
24
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
2548
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
300000
ห้องเรียน 1 ห้อง
25
อาคารเรียน
สปช.105/29
2549
งบประมาณต้นสังกัด
2489000
ห้องเรียน 3 ห้อง
26
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
2550
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
150000
ห้องเรียน 1 ห้อง
27
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
2551
งบประมาณหน่วยงานอื่น
400000
28
ส้วม
สปช.601/26
2552
งบประมาณต้นสังกัด
120000
29
หอสมุด
หอสมุด
2553
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
2200000
30
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
2555
งบประมาณต้นสังกัด
50000
สูง 3 เมตร
31
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
2557
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
30000
 
 
       
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560